WARNING: This is the OLD IUF website.
Visit the NEW IUF website here: http://www.iuf.org


Mondelez blundar för mänskliga rättigheter och bevakar konsumenter med Smart Shelf-teknik

Utskriftsvänlig version

Mondelez verkar inte kunna fånga upp människorättsbrott i sin egen verksamhet men ligger i startgroparna för att fotografera kundens väg mot kassan för att leverera riktad reklam som lockar till impulsköp. Med hjälp av så kallad Smart Shelf-teknik strömmas enorma mängder data till Mondelez’ huvudkontor – men företaget har inte kapacitet att samla in och utvärdera relevanta uppgifter i enlighet med internationella människorättsnormer.

Läs mer här på engelska.

IUF.
IUL - Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över

Kampanjer