WARNING: This is the OLD IUF website.
Visit the NEW IUF website here: http://www.iuf.org


Köttarbetarnytt
27/09/2013 - 09:50

Efter påtryckningar från tyska livsmedelsarbetarförbundet NGG har de fyra största slakteriföretagen i landet nu gått med på att börja förhandla om en minimilön.

05/08/2013 - 13:46

Efter att slakteriarbetarförbunden kämpat i femton år uppnådde man att den brasilianska regeringen tillsatte en trepartskommission för att utreda den fruktansvärda bristen på hälsa och säkerhet i den brasilianska köttindustrin. Detta förfarande ledde till att man antog omfattande föreskrifter som potentiellt kan komma en miljon arbetstagare till godo.

26/07/2013 - 13:58

Som ett led i sin kampanj Bättre jobb för bättre kyckling har det australiska National Union of Workers (NUW) nyligen undersökt 1 000 arbetare i fjäderfäindustrin när det gäller säkerheten. Det visade sig, att 62% av arbetarna hade fått mindre än två timmars utbildning i manuell hantering och 37% angav att de inte hade fått någon utbildning alls.

26/07/2013 - 13:39

Det amerikanska jordbruksdepartementet har föreslagit ändringar av sitt program för kontroller i samband med slakt av fjäderfä. Det skulle bl a innebära, att kravet för förädlingsföretagen att testa köttet för salmonella eller campylobakter skulle slopas och att man tillåter linjehastigheter på 175 fåglar per minut.

10/06/2013 - 09:12

120 anställda miste livet när fjäderfäfabriken i Baoyuanfeng i nordöstra Kina fattade eld 2 juni. IUL beklagar det inträffade men konstaterar att det inte är särskilt förvånande. När elden bröt ut befann sig 350 anställda i förädlingsanläggningen som bara hade en utgång.

13/02/2013 - 10:42

I efterdyningarna till hästköttsskandalen och de risker för livsmedelssäkerheten som brittiska miljöministern erkänt att detta innebär medgav brittiska myndigheten för livsmedelssäkerhet FSA att det med stor sannolikhet förekommit brottshandlingar och bedrägerier i köttets leveranskedja. Medan myndigheterna funderar på lämpliga testförfaranden uppmanar IUL arbetsgivare och regeringar att gå till botten med problemet och ta itu med de verkliga orsakerna till det inträffade: de låga lönerna, kontraktarbetet, de skrupelfria arbetsgivarna, rädslan, hatet och desperationen.

24/01/2012 - 00:00

IUL:s internationella slakteriarbetarkonferens ägde rum i Omaha i den amerikanska delstaten Nebraska den 1-2 november 2011. Livsmedels- och handelsanställdas förbund UFCW stod som värd och konferensen samlade omkring 170 deltagare från UFCW-avdelningar i USA och Kanada och 29 deltagare från länder utanför Nordamerika. Det var IUL:s 3:e internationella konferens för slakteriarbetare efter Toronto i Kanada (2002) och Eastbourne i Storbritannien (2008).

IUF.
IUF - Uniting Food, Farm and Hotel Workers World-Wide

About us
Our members
IUF newswire

Join our mailing list!

Campaigns

screamdelez.org

IUF Video News

Members only

IUF affiliates have been given passwords to access this content:
Meeting documents
TNC Updates

Facebook logo. Twitter logo.

Do you work for ...

Other union news

Global unions

News from the global union federations

LabourStart The news and campaigning website of the international trade union movement

RadioLabour Daily
RadioLabour

Daily news broadcasts

Archives

The old IUF home page in English

Archived materials from before 2009: Editorials, Urgent Actions, News