WARNING: This is the OLD IUF website.
Visit the NEW IUF website here: http://www.iuf.org


Presskonferens i Kairo om Cadbury 5-kampanjen, regeringen uppmanas göra sin plikt

En presskonferens om de egyptiska arbetarna som bestraffats för att de utövat sina rättigheter hölls på journalistklubben i Kairo 14 september 2013.

Solidaritetsaktioner Colombia: Agera nu! Skydda fackliga ledare

IUL har uppmanat Colombias regering att genast vidta åtgärder för att skydda fackliga och politiska ledare. Uppmaningen kommer efter att IUL-sekretariatet underrättats om att funktionärer i centralorganisationen CUT och vänsterpartiet Polo Democrático mordhotats via sms.

Klicka här för att skicka ett protestbrev till Colombias regering.

Synpunkter/Ledare Colombias arbetare och bönder utmanar den globala nyliberalismen

Arbetare och fackföreningar i Colombia slår ett slag mot frihandeln med kycklingar och ställer sig bakom den strejk som genomförs av hundratusentals småbönder som drabbats hårt av de nya handelsavtalen med USA och andra länder. Vågen av strejker och demonstrationer är inte bara den viktigaste sociala rörelsen i Colombia på decennier. Den är även den bredaste folkliga protesten idag mot det globala nyliberala projektet.

Direktörslöner: IUL stödjer schweiziskt 1:12-förslag

I november ska schweizarna folkomrösta om ett förslag som går ut på att skriva inrättvisa löner i landets grundlag.

Brittiska TUC agerar mot negativ särbehandling av bemanningsanställda

Ungefär var sjätte bemanningsanställd i Storbritannien får upp till 135 GBP mindre i veckolön än fast anställda som utför samma jobb i samma företag. Enligt det brittiska införlivandet av EU-direktivet om bemanningsföretag är det tack vare det så kallade ”svenska undantaget” möjligt för arbetsgivare att kringgå kravet på likalön för inhyrd personal efter 12 veckor på jobbet genom att helt enkelt förvandla dem till fast anställda i bemanningsföretaget som ”tillfälligt” hyr ut dem.

UGTT i spetsen för motståndet i Tunisien

Efter mordet på oppositionspolitikern Mohamed Brahmi i slutet av juli (den andra oppositionspolitiker efter Chokri Belaïd som mördats i år) har tusentals tunisier protesterat och krävt att parlamentet ska upplösas. Den tunisiska centralorganisationen UGTT och dess 600 000 medlemmar går i spetsen för protesterna.

Synpunkter/Ledare Nanoteknikens hot mot marken och livsmedelskedjan

Tusentals otestade produkter som bygger på nanoteknik – där naturliga och konstgjorda material manipuleras på atom- och molekylnivå – finns redan i kommersiell produktion: i livsmedelsförpackningar, kosmetika, sportartiklar, kläder, hushållsapparater. Och fler tillkommer ständigt, trots den totala avsaknaden av regelverk för utvärdering av deras effekter på människors hälsa och miljön.

Slakteriarbetarförbund i Brasilien utbildar medlemmar och övervakar tillämpningen av regeringens säkerhetsbestämmelser

Efter att slakteriarbetarförbunden kämpat i femton år uppnådde man att den brasilianska regeringen tillsatte en trepartskommission för att utreda den fruktansvärda bristen på hälsa och säkerhet i den brasilianska köttindustrin. Detta förfarande ledde till att man antog omfattande föreskrifter som potentiellt kan komma en miljon arbetstagare till godo.

Syndicate content

IUF.
IUL - Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över

Kampanjer