WARNING: This is the OLD IUF website.
Visit the NEW IUF website here: http://www.iuf.org


EDLC:s första kongress tar upp kampen för fria fack och ger sitt stöd till Mondelez-arbetarna

IUL var närvarande på den fria egyptiska centralorganisationen EDLC:s första kongress, 24-26 april 2013. EDLC:s mål är att ändra landets arbetsrätt så att föreningsfriheten skyddas och kollektiva förhandlingar främjas, samt att fria fack ska erkännas, korruption bekämpas och de ekonomiska villkoren för arbetstagare förbättras.

Nytt kollektivavtal på Nestlé Panjang i Indonesien

Efter en lång och tuff kamp för grundläggande rättigheter – med uppbackning av IUL – har facket på Nestlés fabrik i Panjang nu lyckats förhandla fram ett nytt kollektivavtal.

Inhyrda på Nestlé i Perm får fast anställning

160 fackmedlemmar som förut varit inhyrda kommer snart att hamna direkt på företagets lönelista på Nestlés konfektyrfabrik i Perm i Ryssland, efter att ett avtal tecknats som gör att facket ställer in sin kampanj mot det tilltagande bruket av osäkra anställningar på fabriken.

Lockout och brott mot rättigheter hos Mondelez i Pakistan

Företagsledningen hos Kraft Foods i Pakistan (tidigare Cadbury, numera ägt av Mondelez) har lockoutat facket och angripit fackliga ledare som hämnd för att facket försvarat rättigheterna för de många hundra kontraktsarbetarna på fabriken.

Colombia: sockerrörsskärare kräver skälig lön och stopp för personalinhyrning

Sockerrörsskärarna som strejkar på La Cabaña-plantagen i Caucadalen i norra Colombia trappar i veckan upp konflikten genom att flytta protesten till huvudstaden Bogota. Arbetarna är medlemmar i IUL-anslutna SINTRAINAGRO och utlyste strejken 6 mars efter månader av fruktlösa förhandlingar med arbetsgivaren. De protesterar mot att deras löner ligger under den lokala nivån och att de inte får någon övertids- och semesterersättning samt att La Cabaña ständigt anlitar personaluthyrare som förser plantagen med korttidsanställda kontraktsarbetare.

Första kollektivavtalet för Sodexos anställda i Colombia

Tack vare IUL:s globala ramavtal med Sodexo blev det möjligt för Sodexos anställda i gruvregionen La Loma i Colombia att teckna sitt första kollektivavtal med företaget. De anställdas fackförening, SICO, kontaktade arbetsgivaren för att diskutera ett kollektivavtal redan i februari 2012, men Sodexo vägrade då erkänna fackföreningen. Enligt SICO:s förbundsordförande Julio Ruben Padilla ändrade sig företaget och började förhandla i god tro när de anställda motsatte sig arbetsgivarens agerande och fick stöd av centralorganisationen CUT och IUL.

Svaga arbetsnormer: skandalen bakom hästköttsskandalen

Livsmedelstillverkare i hela Europa DNA-testar sina produkter för att ta reda på vilka djur köttet i produkten kommer ifrån, men man ignorerar fortfarande grundorsakerna till raden av skandaler kring livsmedelssäkerheten.

Vår fackliga kamrat Kyra Zulueta Enríquez Mena i Guatemala mördad

FESTRAS, vårt medlemsförbund i Guatemala, fördömer kraftfullt mordet på fackföreningsledaren Kyra Zulueta Enríquez Mena fredag 22 mars. Hon avled efter ett attentat där hon träffats av flera kulor.

Syndicate content

IUF.
IUL - Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över

Kampanjer