WARNING: This is the OLD IUF website.
Visit the NEW IUF website here: http://www.iuf.org


Solidaritetsaktioner Förlorar du halva tummen i en maskin får du sparken: det är den brutala verkligheten för dem som jobbar på Mondelēz i Egypten

Klicka här för att skicka ett protestbrev till Mondelēz!

Ahmad Abdulghani Awad Abdulghani är 26 år. Från 2008 till december 2011 jobbade han på Cadbury i Egypten, som idag är ett helägt dotterbolag till Mondelēz. Han var aldrig fast anställd utan tillhörde den armé av inhyrd personal som tillverkar tuggummi på fabriken i Alexandria. Han blev av med halva tummen när han ensam körde en maskin som normalt bemannas av tre. Sedan förlorade han jobbet.

Officiell IUL-protest hos amerikanska myndigheter gällande Mondelez' brott mot internationella normer

USA-baserade transnationella snackstillverkaren Mondelez har konsekvent vägrat bemöta IUL:s belägg för företagets brott mot internationella normer. När Mondelez av Business & Human Rights Resource Centre - en informationsportal vars syfte bl a är att uppmuntra företag att respektera de mänskliga rättigheterna - uppmanades att (indirekt) svara på IUL:s kritik undvek företaget de centrala frågorna och nämnde inte ens internationella normer.   

Utvidgade rättigheter på dagordningen för globala Unilevermöten/Osäkra jobb fortsätter minska

IUL:s arbete med Unilever har präglats av hårda konflikter, men processen har gett konkreta resultat. Under upptakten till mötet säkrade IUL och dess medlemmar på Kecap Bango – Unilevers samföretag i Subang i Indonesien – efter långvarig kamp fler än 600 nya direkta, fasta anställningar åt inhyrd personal och tillfälligt anställda.

Läs mer (på engelska)

Trygg i hemmet, trygg på jobbet – nolltolerans mot våld

"Enligt UN-Women – FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt – visar nationell statistik att så många som sju av tio kvinnor i världen uppger att de utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld någon gång i livet. Statistiken tydliggör att våld mot kvinnor och flickor är ett universellt fenomen, oberoende av inkomst, klass och kultur. Våldet mot kvinnor och flickor tar sig olika uttryck och former och kan till exempel handla om våld i nära relationer, barn- och tvångsäktenskap, påtvingad graviditet, hedersbrott, kvinnlig könsstympning, kvinnomord, sexuellt våld begånget av annan än partner, sexuella trakasserier på arbetsplatsen, andra institutioner och i offentliga rum, människosmuggling, statligt sanktionerat våld och våld mot kvinnor i konfliktsituationer. Grupper av kvinnor och flickor som utsätts för olika sorters diskriminering löper en extra stor risk att drabbas av våld."

Synpunkter/Ledare u mer allt förändras: Heinz och riskkapitalisternas utköpsvarianter

Om aktieägarna inte säger nej senare i år kommer Warren Buffets Berkshire Hathaway och brasilianska 3G Capital att köpa livsmedelsjätten Heinz för 28 miljarder USD. Det rör sig om en riskkapitalistisk utköpsaffär med en extra knorr – passande för ett företag som marknadsfört sig med frasen ”57 varianter”. Fast för Heinz’ anställda blir följderna ungefär desamma som i andra högbelånade utköpsaffärer: jobben och arbetsvillkoren hamnar under stark press när investerarna vill krama sista vinstdroppen ur företaget.

Läs mer (på engelska)

Hästköttsskandalen: bättre arbetsnormer ger bättre livsmedelssäkerhet

I efterdyningarna till hästköttsskandalen och de risker för livsmedelssäkerheten som brittiska miljöministern erkänt att detta innebär medgav brittiska myndigheten för livsmedelssäkerhet FSA att det med stor sannolikhet förekommit brottshandlingar och bedrägerier i köttets leveranskedja. Medan myndigheterna funderar på lämpliga testförfaranden uppmanar IUL arbetsgivare och regeringar att gå till botten med problemet och ta itu med de verkliga orsakerna till det inträffade: de låga lönerna, kontraktarbetet, de skrupelfria arbetsgivarna, rädslan, hatet och desperationen.

Mondelez’ vd får 10 miljoner USD i bonus efter knappt tre månader på jobbet!

Mondelez’ vd Irene Rosenfeld får aktier värda 10 miljoner USD i det nya företaget i specialbonus – och det inte ens tre månader efter att Mondelez bröts loss ur tidigare Kraft Foods Inc.

Synpunkter/Ledare Frankrikes förbud av bisfenol A kan leda till mer omfattande reglering

Franska parlamentet röstade 13 december för att förbjuda användningen av bisfenol A i barnmatsförpackningar från 1 januari 2013.

Syndicate content

IUF.
IUL - Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över

Kampanjer