WARNING: This is the OLD IUF website.
Visit the NEW IUF website here: http://www.iuf.org


Uppdelningen av Kraft Foods kräver sina första offer

Utskriftsvänlig version

"Som väntat är det arbetstagarna som får betala för uppdelningen av Kraft Foods", förklarade IUL:s medlemsförbund PRO-GE som reaktion på Mondelez' tillkännagivande den 30 oktober, att Jacobs kafferostningsanläggning i Wien i Österrike kommer att stängas. "Mondelez fortsätter bara det man länge har haft för vana att göra hos Kraft Foods: att överge en hållbar företagspolicy och i stället bara eftersträva kortfristiga vinster på aktiemarknaden."

Sedan meddelade Mondelez, den 1 november, att Mr. Christie’s Bakery i Etobicoke, utanför Toronto i Kanada skulle läggas ner och 550 personer förlora sina jobb.

Företaget nämner "förändrade vanor bland konsumenterna, den rådande konkurrenssituationen och det svåra ekonomiska läget" som skäl för nedläggningen i Wien. Men det verkliga skälet är faktumet att Kraft Foods jättelika skuld från förvärvet av Danones kexdivision år 2007 och av Cadbury år 2010 fortfarande nästan helt – till skillnad från vad som sagts tidigare – finns hos Mondelez. Och denna skuld måste betalas av.

Att sälja egendomen i Toronto till byggnadsutvecklare som redan har bygg höga bostadshus i området kommer att hjälpa till i detta hänseende. Enligt de lokala myndigheterna har Mondelez Canada redan inlett förfarandet för att få tillstånd att använda egendomen till att bygga bostäder.

IUL:s medlemsförbund BCTGM konstaterar med oro att största delen av produktionen kommer att överföras till oorganiserade tillverkare utanför koncernen och till Mexiko och endast en mycket liten del till fabriken i Montreal, som organiseras av BCTGM.

IUF.
IUL - Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över

Kampanjer