WARNING: This is the OLD IUF website.
Visit the NEW IUF website here: http://www.iuf.org


Hushållsarbetare i alla länder, förenen eder!

Utskriftsvänlig version

Hushållsarbetarna organiserar sig globalt för att bekämpa sina slavliknande arbetsvillkor och göra sig synliga för allmänheten. Nu senast har de förvandlat det internationella nätverket för hushållsarbetare (IDWN) till en världsomspännande federation. Beslutet att omvandla IDWN till en federation fattades av ombud för 48 hushållsarbetarförbund från 42 länder på den internationella hushållsarbetarfederationen IDWF:s grundarkongress som hölls i Montevideo i Uruguay 26-28 oktober.

På kongressens många workshoppar bytte deltagarna erfarenheter om organisering och organisationsuppbyggnad på nationell, regional och internationell nivå med varandra, samt diskuterade kampanjen för en ratificering av ILO-konvention 189 och tillämpningen av rättigheter, sociala skyddsnät och avtalsförhandlingar. Idéerna som växte fram på workshopparna utmynnade i en femårig handlingsplan som enhälligt godkändes 28 oktober.

Ombuden godkände dessutom den nya federationens stadgar och valde en styrelse där varje region har en representant. Ledningen för IDWN:s styrgrupp fick i uppdrag av kongressen att fortsätta som ledare för IDWF under den kommande femårsperioden: Myrtle Witbooi, SADSAWU, Sydafrika, ordförande; Ernestina Ochoa, IPROFOTH, Peru, andre ordförande; och Elizabeth Tang, Hongkong, generalsekreterare.

IDWF behåller de nära banden till IUL, som skapade den organisatoriska grunden för IDWN, och till WIEGO (Women in the Informal Economy Organizing and Globalizing), som gett kontinuerligt stöd. IDWF kommer att vända sig till IUL:s styrande organ och be att få bilda en specialgrupp inom IUL.

Med organisationskommitténs tillåtelse – där bland annat IUL:s regionkontor, centralorganisationen PIT-CNT och hushållsarbetarförbundet SUTD ingick – tillkännagav Uruguays regering att kongressen var en nationell angelägenhet. Kongressen som ägde rum i Montevideos stadshus öppnades av stadens borgmästare och företrädare för regeringen och fackföreningsrörelsen och avslutades av landets president. Uruguay var det första land som ratificerade ILO-konvention 189 och har ett väletablerat hushållsarbetarförbund, som var bland de första att förhandla fram ett landsomfattande kollektivavtal.

Bland de många gästerna och mötesledarna märktes representanter för ILO, WIEGO, ITUC/ITUC-TUCA, det latinamerikanska hushållsarbetarnätverket CONLACTRAHO, Global Labour Institute (GLI), Flora Tristan Center i Peru, International Federation of Workers’ Educational Associations (IFWEA) samt Human Rights Watch.

Mer information och foton från kongressen finns på www.idwn.info, www.rel-uita.org och www.wiego.org.

IUF.
IUL - Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över

Kampanjer