WARNING: This is the OLD IUF website.
Visit the NEW IUF website here: http://www.iuf.org


Politiker i Pennsylvania uppmanar Mondelez till offentlig diskussion om hotad kakfabrik i Philadelphia

Utskriftsvänlig version

Kongressledamöterna Brendan Boyle och Kevin Boyle från Pennsylvania har offentligt uppmanat Mondelez att träffa dem för att tillsammans med anställda och lokala företrädare diskutera framtiden för den nedläggningshotade kakfabriken i Philadelphia. Arbetarna på fabriken kallades utan förvarning till ett möte 6 november, där de i princip blev tillsagda att förbereda sig på en nedläggning (på engelska) som innebär att upp till 375 jobb försvinner. I ett uttalande 13 november sa de två kongressledamöterna: ”Vi uppmanar Mondelez Internationals ledning, i synnerhet vd:n Irene Rosenfeld, att delta i ett möte i stadshuset och diskutera sina planer med oss, sina anställda och ortsbefolkningen samt lyssna på vår kritik. Det är det minsta de kan göra för sina anställda.” Senator Mike Stack från Pennsylvania har också ställt sig bakom initiativet.

Samma dag som arbetarna på Mondelezfabriken i Philadelphia fick veta att deras jobb sannolikt försvinner till Mexiko berättade vd:n Irene Rosenfeld följande för investerarna i en telefonkonferens:

Till dags dato har kakverksamheten gått upp med 7,5 %. På tillväxtmarknader ökade intäkterna med 11 % trots Kinas svaga resultat. På utvecklade marknader steg intäkterna med 6 %, drivna av en stark tillväxt i både Nordamerika och Europa. Marknadsandelsmässigt gick kakverksamheten fantastiskt med över 75 % av intäkterna på nyckelmarknader, där andelen växte eller bibehölls. Våra supervarumärken ökade med nästan 12 % med Oreo, belVita, Tuc, Club Social, Barni och Chips Ahoy i spetsen.

Rosenfeld tillade: "Vi har dessutom godkänt ett aktieåterköpsprogram värt sex miljarder USD och höjt kvartalsutdelningen. Hittills i år har vi faktiskt betalat tillbaka nästan en och en halv miljard USD till aktieägarna."

Kommer Mondelez att delta i det offentliga mötet med sina anställda och Philadelphiaborna? Och kommer mötet att handla om annat än eventuella skattelättnader om de nu deltar i det? Att döma av hur företaget betett sig tidigare ser det dystert ut. Rosenfeld sa nej två gånger när brittiska parlamentet uppmanade henne att svara på dess frågor i samband med Cadburyaffären. Hon sa till och med nej till en föreslagen videokonferens. Mondelez har tackat nej till den amerikanska regeringens erbjudande att medla i samtalen med IUL rörande de påstådda människorättsbrotten i Egypten och Tunisien. Kommer Mondelez att fortsätta sticka huvudet i sanden?

IUF.
IUL - Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över

Kampanjer