WARNING: This is the OLD IUF website.
Visit the NEW IUF website here: http://www.iuf.org


Meliá och IUL skriver internationellt ramavtal

Utskriftsvänlig version

IUL och Meliá Hotels International – hotellkedjan med huvudkontor i Spanien och över 38 000 anställda i hela världen – har skrivit ett avtal där Meliá lovar att respektera grundläggande rättigheter på arbetsplatsen, till exempel föreningsfrihet och avtalsförhandlingar. Avtalet gäller på alla hotell med Meliás varumärke, oavsett om de ägs direkt av Meliá eller står under en förvaltare eller franchisetagare.

Det internationella avtalet – som undertecknades 9 december 2013 av Meliás vd Gabriel Escarrer (till höger) och IUL:s generalsekreterare Ron Oswald – säkerställer en kontinuerlig och tilltagande dialog mellan Meliás ledning och arbetstagarföreträdare samt IUL.

”Vårt företag bedriver verksamhet i ett 40-tal länder och att hantera mångfald är en stor utmaning, inte minst i arbetslivet. Därför är avtalet som vi idag ingår med IUL ett viktigt steg i vårt förhållande med Meliás viktigaste intressegrupp, våra drygt 38 000 anställda världen över”, sa Meliás vd Gabriel Escarrer.

IUL:s generalsekreterare Ron Oswald hade följande kommentar: ”Avtalet ger de konkreta verktygen för att försäkra att Meliás anställda världen över har tillgång till sina grundläggande rättigheter. Meliás högsta koncernledning har otvetydigt lovat att respektera de här rättigheterna. Tack vare avtalet och den ömsesidiga dialog det står som garant för kommer vi nu att kunna se till att Meliás löfte att respektera mänskliga rättigheter omsätts i handling överallt där företaget är verksamt.”

Klicka här för att läsa avtalet.

IUF.
IUL - Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över

Kampanjer