WARNING: This is the OLD IUF website.
Visit the NEW IUF website here: http://www.iuf.org


Global solidaritet

Printer-friendly version


Internationella Unionen för Livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen (IUL) är en internationell facklig organisation som företräder arbetstagare inom:

 • jordbruk och plantager
 • förädling och tillverkning av livsmedel och drycker
 • hotell, restaurang, turism och catering
 • alla stadier av tobakstillverkning.

Sedan grundandet 1920 har internationell facklig solidaritet varit den ledande principen för IUL:s verksamhet. Den har tillämpats genom att

 • bygga solidaritet i samtliga led av livsmedelskedjan
 • handla globalt till försvar för mänskliga, demokratiska och fackliga rättigheter
 • internationell facklig organisering inom transnationella företag (TNF).

Stärka medlemsförbunden

IUL finns till för att stärka medlemsförbunden genom ömsesidigt stöd. IUL gör detta genom att:

 • hjälpa medlemsförbunden med rekryterings- och organiseringskampanjer och i konflikter med arbetsgivare och regeringar
 • samordna och genomföra solidaritets- och stödaktioner
 • kämpa mot all diskriminering och för jämställdhet på arbetsplatsen, i samhället och i facket
 • arrangera fortlöpande fackliga utbildningsprogram som bidrar till att göra medlemsförbunden starka och självständiga
 • bedriva forskning och publicera skrifter.

Internationellt erkännande och kollektivförhandlingar

Från sådd till skörd, från förädling och tillverkning av livsmedel och tobaksvaror till catering- och turismsektorn – överallt påverkas de anställda inom IUL:s sektorer av globaliseringen. Processen drivs på av de transnationella företag som i allt högre grad kontrollerar produktion, handel och investeringar i världen och bestämmer den internationella sociala och politiska dagordningen.

IUL försöker att skapa en internationell facklig motvikt till de transnationella företagens makt. Vi kämpar för fackligt erkännande på samtliga nivåer, inklusive den internationella. Med ledande företag inom IUL:s sektorer har vi vunnit internationellt erkännande och avtal om global respekt för fackliga rättigheter. I vår kamp för internationellt erkännande av IUL och IUL:s medlemsförbund arbetar vi för att dessa avtal ska utvidgas till andra transnationella företag.

I dagens globala ekonomi måste vårt mål vara internationellt förhandlade rättigheter och normer inom globala företag.

Försvara mänskliga, demokratiska och fackliga rättigheter

För IUL är det aktiva försvaret av fackliga, mänskliga och demokratiska rättigheter inte något komplement till det fackliga arbetet, utan en oskiljaktig del av vår fortlöpande verksamhet. Att försvara dessa rättigheter är en viktig klassfråga för arbetarrörelsen, eftersom arbetstagarna varken kan organisera sig för att tillvarata sina intressen eller bibehålla de framsteg som uppnåtts, om grundläggande rättigheter kränks eller inte är tryggade.

IUL stöder aktivt de rörelser världen över som kämpar mot förtryck. Vi svarar internationellt på varje angrepp mot våra medlemsförbund och mot arbetarrörelsen. Vi strävar ständigt efter att skapa allianser med människorätts-, miljö- och konsumentgrupper och andra organisationer i det civila samhället som delar våra mål och principer.

Starkt fack – säker arbetsmiljö – bra mat

IUL:s stadgar anger riktlinjerna för IUL:s livsmedelspolitik, framförallt vårt engagemang för att alla ska få tillräcklig tillgång till säker mat. Som global facklig organisation anser vi att det finns ett direkt samband mellan ett starkt fack, konsumentskydd, folkhälsa och miljö.

Om arbetstagarna inte har rätt att bilda fackföreningar och vaka över arbetsmiljön kan det inte heller finnas några garantier för att maten är säker för konsumenterna. Att skapa ett starkt fack på arbetsplatserna och i samhället är därför ett måste om man vill förändra det sätt på vilket livsmedel produceras och konsumeras.

Vi kämpar för ett värdigt liv för dem som sår, skördar, förädlar, bereder och serverar den mat vi alla behöver för att leva. IUL och IUL:s medlemsförbund är därför aktivt engagerade på internationell och nationell nivå i livsmedelspolitiska frågor som rör livsmedelsäkerhet och kvalitet, livsmedelstrygghet, internationell handel och internationella investeringar.

IUF.
IUF - Uniting Food, Farm and Hotel Workers World-Wide

About us
Our members
IUF newswire

Join our mailing list!

Campaigns

screamdelez.org

IUF Video News

Members only

IUF affiliates have been given passwords to access this content:
Meeting documents
TNC Updates

Facebook logo. Twitter logo.

Do you work for ...

Other union news

Global unions

News from the global union federations

LabourStart The news and campaigning website of the international trade union movement

RadioLabour Daily
RadioLabour

Daily news broadcasts

Archives

The old IUF home page in English

Archived materials from before 2009: Editorials, Urgent Actions, News