WARNING: This is the OLD IUF website.
Visit the NEW IUF website here: http://www.iuf.org


Kvinnliga glassarbetare på ryska Unilever vinner fackligt erkännande och direktanställning

Kvinnliga arbetare som packar glass på Unilevers Inmarkofabrik i Omsk i Sibirien strejkade i tre dagar i maj och krävde fackligt erkännande och en återgång till direktanställning. De vann. Läs mer (på engelska).

Bemanningsarbete kan döda

Slappa bestämmelser, dålig tillämpning och arbetsgivares motstånd mot fackliga skyddskommittéer vållar ett fruktansvärt stort antal fall sjukdomar, skador och dödsfall på arbetsplatser. En kontraktsanställds hemska död vid en amerikansk Nestlé-fabrik utgör ett nytt bevis på att anställda vid bemanningsföretag utsätts för ännu större risker beroende på sin otrygga anställningsform.

Synpunkter/Ledare Skatteparadisen göder de rika medan åtstramningen härjar bland de övriga

G20-ledarna lovade stänga skatteparadisen på sitt kristoppmöte i april 2009, men en ny studie visar att de frodas mer än någonsin förr.

Solidaritetsaktioner Säg till Unilever att mänskliga rättigheter inte är en smakfråga!

Två år efter att ha undertecknat ett avtal med IUL, vilket man aldrig har tillämpat, är Unilever nu på väg att förbinda sig att i ytterligare fyra år kränka en grupp indiska arbetstagares grundläggande rättigheter. Betyder företagets underskrift ingenting?

Synpunkter/Ledare Latinamerikas nya statskuppsmodell får inte krönas med framgång

Mindre än en vecka före den tredje årsdagen av den statskupp som avsatte den valde presidenten i Honduras tvingades Paraguays president Fernando Lugo bort från presidentposten i en liknande "parlamentarisk" kupp. "Honduras blev till ett laboratorium för att testa det som nu sker här", förklarade Lugo för IUL:s regionalsekreterare, Gerardo Iglesias, som reste till Asunción för att visa internationell solidaritet med den demokratiska motståndsrörelsen.

Unilever i blåsväder igen på grund av kränkningar av de mänskliga rättigheterna – IUL inger klagomål till brittiska regeringen

I fem långa år har de anställda vid Unilevers fabrik i Doom Dooma som ligger i provinsen Assam i Indien, nekats rätten att fritt välja den fackliga organisation som de vill skall representera dem för att förhandla om arbets- och anställningsvillkor för dem.

Pakistan: Förbund vinner hundratals fasta jobb för tillfälligt anställda vid Nestlé Kabirwala

En uppgörelse har nåtts i Pakistan enligt vilken hundratals tillfälliga anställningar vid Nestlés mejeri Kabirwala kommer att omvandlas till fasta jobb.

IUL:s kongress fastställer kampområden och mål för de kommande åren

IUL:s 26:e kongress, som ägde rum i Genève den 15-18 maj kring mottot "Organisera, kämpa och vinn!", var den största och mest representativa kongressen i organisationens historia och präglades av en fantastisk anda av delaktighet, militant engagemang och solidaritet.

Syndicate content

IUF.
IUL - Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över

Kampanjer